Arda Mühendislik

ŞİRKET YÖNETİMİArda Mühendislik, kurumsal yönetimin dört temel ilke üzerinden yönetilmektedir. Adillik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk. Yönetim biçiminde kullanılan bu dört temel ilke ile, şirket performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, kurumsal yönetim şekli ile, sunduğu hizmetlerde kalite ve müşteri memnuniyeti sağlanması hedeflenmiştir. Alanında kürsel bir güç olmak için tüm dünyaca belirlenmiş yönetim standartlarında faaliyet göstermek üzere OECD tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de söz konusu dört temel ilke üzerine inşa edilmiştir.

Adillik ilkesinde, şirket çalışanlarına adil ve eşit davranılması amaçlanmıştır.

Şeffaflık ilkesinde, şirket faaliyetleri ile ilgili şirket çalışanları ile muhtemel yatırımcıları ilgilendiren tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren en önemli doküman olan mali tabloların, şirketin tüm faaliyetlerinin gerçek sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca, mali tablolara yansıyan işlem ve olguların neden ve nasıl yapıldığının açıklanması ve bunun kamuoyu ile paylaşılması şirket hakkında güveni artıran bir unsur olarak paylaşılmaktadır. Bu amaçla uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmak suretiyle mali tablolar düzenlenerek yayınlanmaktadır.

Hesap verebilirlik ilkesinde, şirket faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile birlikte açıklanması öngörülmüş. Bu amaca yönelik olarak, tüm şirket yöneticilerinin performansını objektif ve gerçekçi olarak bağımsız bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla gerekli kontrol sistemlerinin kurulmuş, şirket yöneticilerinin sorumlu kişilere ve üst yönetime karşı hesap verebilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Sorumluluk ilkesinde, şirketin kendi içine ve dışına karşı olan tüm sorumluluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, şirketlerin kendi içerisinde artı değerler yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetlerini sürdürmeleri, şirket içinde gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bu birimlerin şirketin yönetim kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, bağımsız ve etkin olarak şirket lehine çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda görev verilmesi hedeflenmiştir.